Ďakujeme za prejavenú dôveru

Všetkým, ktorí sa stali našimi klientmi, obdivovateľmi, obchodnými partnermi, pravidelným a nepravidelným užívateľom našej HOPIN SHOP služby.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že našu službu nekončíme, práve naopak, pracujeme na jej novej, lepšej verzii o ktorej Vás budeme v blízkej dobe informovať.